Natuurlijk hebben wij de informatie die wij u middels deze website verstrekken met grote zorgvuldigheid voor u verwoord en/of samengesteld. Echter kunnen wij voor de juistheid en volledigheid daarvan niet instaan. Ook kan, indien wij dat nodig achten, de informatie op deze website, zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden.

 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van deze website of voor technische storingen waardoor de site tijdelijk niet beschikbaar is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen, zoals foutieve berekeningen, verwachtingen, schade of gederfde inkomsten -op welke wijze dan ook- als gevolg van het gebruik van informatie zoals gegeven op deze website.

Verwijzingen naar andere websites zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie daarin verstrekt ligt bij de desbetreffende instantie.

 

Wij, respectievelijk de door ons gecontracteerde rechthebbende, behouden alle rechten op op deze site gepubliceerd materiaal zoals tekst, logo's, fotografisch materiaal of wat dan ook op deze site is gepubliceerd .Het is de gebruiker van deze site dan ook niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons dan wel de door ons gecontracteerde rechthebbende.

Copyright op deze website en al haar inhoud berust bij de eigenaren van ©Hupkes Houthandel Dieren B.V ()
Copyright op het fotografisch materiaal opgenomen in deze website berust bij ©Hennie van Heerden ()